Cel

Celem polskamultimedialna.pl jest informowanie o dorobku, kulturze, potencjale, atutach i kierunkach rozwoju gospodarczego poszczególnych województw naszego kraju, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski w publikacjach – na papierze, klasycznym narzędziu komunikacji międzyludzkiej, będącym od stuleci narzędziem przekazu wiedzy oraz w multimediach, które stanowią w naszym życiu ważny element codzienności. polskamultimedialna.pl pozwala każdemu na codzienny dostęp do informacji o Polsce, jej regionach, gospodarce, kierunkach i możliwościach rozwoju.