POWRÓT

Dąbrowa Chełmińska – gmina przyjazna mieszkańcom i inwestorom

Gmina Dąbrowa Chełmińska położona jest w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego i jest jedyną gminą powiatu bydgoskiego położoną po prawym brzegu Wisły.