Dystrybucja

Link do polskamultimedialna.pl zamieszczony będzie na stronach internetowych urzędów administracji państwowej, urzędów gmin, miast, województw, urzędów marszałkowskich, partnerów biznesowych, instytucji rynku pracy, agencji rozwoju regionalnego, izb gospodarczych, rzemieślniczych.