POWRÓT

Gmina Baruchowo – bogactwo historyczne i dziedzictwo kulturowe

Gmina Baruchowo należy do gmin o statusie wiejskim powiatu włocławskiego, położona jest w południowo-wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Administracyjnie podzielona jest na 15 sołectw i 24 miejscowości. Siedzibą władz samorządowych gminy jest dwór w Baruchowie.