POWRÓT

Gmina Nowa Wieś Wielka – „dobra do mieszkania”

Gmina Nowa Wieś Wielka położona jest w środkowej części woj. kujawsko-pomorskiego, pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem. Z Bydgoszczą sąsiaduje bezpośrednio i wchodzi w skład Powiatu Bydgoskiego. Gminę zamieszkuje ok.10 tys. osób, w większości osiedlonych w dwóch aglomeracjach skupionych wokół miejscowości Brzoza i Nowa Wieś Wielka.