POWRÓT

ŚLASKIE. Gmina Mykanów

Teren Gminy Mykanów to rozległy, pagórkowaty obszar w zakolu Warty między Częstochową a Radomskiem. Najstarsze ślady obozowiska na tym terenie datowane są na 40 tys. lat.