POWRÓT

ŚLĄSKIE. Gmina Rędziny

Gmina Rędziny położona jest w powiecie częstochowskim, w północnej części woj. śląskiego i na północnym krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Częstochowy. Przecinają ją dwie linie kolejowe, droga krajowa nr 91, natomiast na północnym-zachodzie fragment drogi krajowej nr 1, która aktualnie jest przebudowana na autostradę A1.
Dzięki dobremu skomunikowaniu jest atrakcyjnym miejscem do założenia działalności gospodarczej.