POWRÓT

ŚLĄSKIE. Miasto i Gmina Koniecpol

Koniecpol - miasto powstało w 1443 r. Lokalizacja na granicy trzech województw: śląskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego stwarza dobry potencjał dla turystyki i rozwoju. Przez obszar gminy przebiega szlak komunikacyjny łączący Częstochowę i Kielce oraz krzyżują się drogi wojewódzkie nr 786 (relacji: Częstochowa - Kielce) i 794 (relacji: Kraków - Koniecpol).