POWRÓT

ŚLĄSKIE. Powiat żywiecki

Termomodernizacja placówek użyteczności publicznej powiatu żywieckiego - cz. I prestiżowy projekt na Żywiecczyźnie, obejmuje: I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Starostwo Powiatowe w Żywcu.