POWRÓT

Brodnica – najszybciej rozwijająca się gmina w powiecie

Gmina Brodnica położona jest we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie brodnickim. Teren gminy okala miasto Brodnicę, w nim mieści się siedziba władz gminnych. Bardzo dobre położenie komunikacyjne, inwestycje w rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, to warunki jakie sprzyjają dynamicznemu rozwojowi gminy, zwiększaniu liczby jej mieszkańców i podejmowaniu działalności gospodarczej.