POWRÓT

Rolnicza Gmina Dobre

Gmina Dobre położona jest w południowej części woj. kujawsko-pomorskiego, w powiecie radziejowskim. Siedzibą władz samorządowych jest miejscowość Dobre. Wiodącą funkcję na terenie gminy pełni rolnictwo.