POWRÓT

ŚLASKIE. Gmina Krupski Młyn

Najbardziej wartościową cechą obszaru gminy są walory środowiska kulturowego i przyrodniczego. Walory środowiskowe, unikalne w skali regionu reprezentowane są przez pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne.