POWRÓT

ŚLĄSKIE. Powiat częstochowski

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem: „myśleć globalnie - działać lokalnie”. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu to jedno z ważniejszych zadań, które od kilku lat z powodzeniem realizuje Starostwo Powiatowe.