POWRÓT

Gmina Dobrzyń nad Wisłą – czynny i aktywny wypoczynek

Dobrzyń nad Wisłą - jedno z najstarszych miast polskich (lokację miejską uzyskało prawdopodobnie przed 1230 r. na prawie lubeckim). W chwili obecnej jest to gmina licząca 7641 mieszkańców, leżąca na prawym brzegu Wisły.