POWRÓT

Gmina Kikół – żyzne gleby

Gmina Kikół leży w niezwykle malowniczym krajobrazie Pojezierza Dobrzyńskiego w powiecie lipnowskim, liczy 7150 mieszkańców.