POWRÓT

ŚLĄSKIE. Gmina Lelów

Urokliwe krajobrazy, pierwszej klasy czystości rzeka Białka, liczne źródła krasowe, interesujące zabytki, to niezaprzeczalne walory Gminy Lelów, która oferuje nie tylko turystom, ale i swoim mieszkańcom wspaniałe warunki do wypoczynku i rekreacji. Dużą atrakcją są spływy pontonowe rzeką Białką, wśród nieskażonej przyrody objętej ochroną „Natura 2000” oraz strefa aktywności nad zalewem w Lelowie.