POWRÓT

ŚLĄSKIE. Gmina Wielowieś

Gmina Wielowieś jest jedną z 8 gmin powiatu gliwickiego, gmina ma charakter rolniczo-leśny, co niewątpliwie jest jej atutem. W skład gminy wchodzi 12 sołectw, a liczba mieszkańców wynosi niespełna 6000. Gmina zajmuje obszar 116,59 km2 z czego 65,23% stanowią użytki rolne, 28,05% to użytki leśne, a pozostałe grunty i nieużytki stanowią 6,72% powierzchni gminy.