POWRÓT

ŚLĄSKIE. Powiat lubliniecki

Powiat lubliniecki - zielony zakątek Śląska. Leży w północno-zachodniej części województwa śląskiego, na pograniczu Niziny i Wyżyny Śląskiej. Obejmuje terytorium ograniczone górnym biegiem rzeki Małej Panwi i Liswarty, stanowiąc lekko wzniesiony grzbiet pochylający się łagodnie w stronę Niziny Śląskiej. Swoim zasięgiem obejmuje: miasto Lubliniec, miasto i gminę Woźniki oraz gminy: Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin i Pawonków. Na powierzchni 822 km2 mieszka prawie 77 tys. osób.