POWRÓT

ŚLĄSKIE. Powiat mikołowski

Liczący ponad 99 tysięcy mieszkańców
Powiat Mikołowski prowadzi
swoje działania od 1 stycznia
1999 r., w centrum Górnego Śląska.
Pomimo bliskości dużych miast, takich
jak Katowice, Gliwice czy Ruda
Śląska, jest spokojnym zakątkiem
Górnego Śląska, przystankiem pomiędzy
gwarnymi ośrodkami przemysłowo-
naukowymi oraz terenami
wypoczynkowymi Beskidów.
Tworzy go pięć gmin: Mikołów, Łaziska
Górne, Orzesze, Ornotowice i Wyry.