POWRÓT

Gmina Kijewo Królewskie – dziedzictwo historyczne

Kijewo Królewskie jest gminą bogatą w dziedzictwo historyczne i zabytki kultury materialnej. Są tu liczne dwory szlacheckie, zabytkowe zabudowania folwarczne i parki. Atrakcje przyrodnicze to przede wszystkim rezerwaty „Płutowo” i „Zbocza Płutowskie” leżące w zachodniej części gminy.