POWRÓT

Gmina Świecie nad Osą – dbałość o ekologię

Gmina Świecie nad Osą jest położona w północno-wschodniej części woj. kujawsko-pomorskiego, w powiecie grudziądzkim. Jest gminą wiejską i typowo rolniczą, w której władze gminy dążą do rozwoju odnawialnych źródeł energii.