POWRÓT

Serce Kujaw Zachodnich – Gmina Inowrocław

Gmina Inowrocław położona jest w południowo-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w obrębie Kujaw Zachodnich. Zajmuje obszar ponad 171 km2 i posiada charakter typowo rolniczy; użytki rolne stanowią ponad 75 procent areału. Gmina Inowrocław liczy 50 miejscowości wchodzących w skład 26 sołectw, w których zamieszkuje ponad 11,5 tysiąca osób.